കെവിന്റെ ജീവനെടുത്തവരുടെ സംരക്ഷണം സ്വീകരിക്കില്ല; മാനസികപ്രശ്‌നമുണ്ടെന്ന അച്ഛന്റെ ആരോപണം തെറ്റ്

കെവിന്റെ ജീവനെടുത്തവരുടെ സംരക്ഷണം സ്വീകരിക്കില്ല; മാനസികപ്രശ്‌നമുണ്ടെന്ന അച്ഛന്റെ ആരോപണം തെറ്റ് കെവിന്റെ വീട്ടിലെ താമസം ഇല്ലാതാക്കാനെന്ന് നീനു കോട്ടയം: മാനസികപ്രശ്‌നമുണ്ട് എന്നു വരുത്തി തീര്‍ത്ത് കെവിന്റെ വീട്ടില്‍ […]

നഷ്ട്ടപ്പെട്ടത്‌ ഒരു പിടി നല്ല കലാപ്രതിഭകളെ; 2018ല്‍ നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ പ്രതിഭകള്‍

നഷ്ട്ടപ്പെട്ടത്‌ ഒരു പിടി നല്ല കലാപ്രതിഭകളെ; 2018ല്‍ നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ പ്രതിഭകള്‍ മലയാള സിനിമയില്‍ ഒട്ടേറെ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടന്ന വര്‍ഷമാണ്‌ 2018. അതേസമയം മലയാള സിനിമയില്‍ നിരവധി […]